Opłaty

Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi należy skontaktować się bezpośrednio z Kancelarią – telefonicznie bądź e-mailowo.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza (wynagrodzenie), ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Wysokość taksy notarialnej jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) ze zm., a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.