O mnie

Joanna Pacyga jest absolwentką studiów prawniczych magisterskich, które ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2014-2017 odbywała aplikację w Izbie Notarialnej w Krakowie, zaś po jej zakończeniu w 2017 roku została powołana na stanowisko zastępcy notarialnego. Od 2019 roku sprawuje funkcję notariusza w Suchej Beskidzkiej.

Notariusz Joanna Pacyga

Prowadząca kancelarię w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Marii Konopnickiej nr 15 zgodnie z Ustawą z 14.02.1991 r. Prawo o notariacie swoim oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zapewniając profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Joanna Pacyga realizuje pełen wachlarz czynności prawnych, które w zakresie kompetencji są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie, w szczególności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • spisuje protokoły
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akt powołania zarządcy sukcesyjnego albo akt jego odwołania
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Suchej Beskidzkiej, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość dokonania czynności notarialnych poza siedzibą Kancelarii.