Kancelaria

Notariusz, w ramach swojej działalności, oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Siedzibą Kancelarii Notarialnej jest Sucha Beskidzka; Kancelaria znajduje się na parterze budynku przy ulicy Marii Konopnickiej nr 15, a w niedalekim jej sąsiedztwie znajdują się m.in. Sąd Rejonowy, Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Dla Klientów Kancelarii dostępny jest parking znajdujący się przy budynku.

Kancelaria Notarialna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Istnieje jednak możliwość ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem. Czynność notarialna może być dokonana także poza Kancelarią Notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji w związku z planowanymi czynnościami notarialnymi notariusz udziela bezpłatnie.