Czynności notarialne

Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, spośród którego wymienić można te najczęściej realizowane, a są to:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy zamiany,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • akty ustanowienia hipotek,
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków,
 • pełnomocnictwa,
 • akty poświadczeń dziedziczenia,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy i protokoły spółek,
 • akty poddania się egzekucji,
 • legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,
 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.